Henkilötietolain (523/1999 10 §) edellyttämä rekisteriseloste (15.4.2018)

Rekisterin nimi: PROSIP asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: PROSIP, Idänpääntie 5 C 25, 13210 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö: Irene Parviainen, 0400 295 993

Rekisteröidyt henkilöryhmät: Rekisterissä ylläpidetään PROSIP asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä mahdollisia osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Tietoja käsitellään palvelujen myyntiin, palvelujenkehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi, henkilötietoja käytetään mainontaan ja markkinointiin sekä asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö:
Etu- ja sukunimi, Sähköpostiosoite, Matkapuhelinnumero
Yritys ja yrityksen osoitetiedot
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteri koostetaan yrityksen asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä
Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA –alueen ulkopuolelle.
Tietojen muuttaminen:
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseäänkoskevia tietoja PROSIP:n rekisterissä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä: Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja nuin teknisin suojakeinoin (esim. salasanoin). Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.