Henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste 15.4.2018

Rekisterin nimi: PROSIP asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: PROSIP, Idänpääntie 5 C 25, 13210 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö: Irene Parviainen, 0400 295 993

Rekisteröidyt henkilöryhmät: Rekisterissä ylläpidetään PROSIP asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä mahdollisia osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja.

Henkilötietojen käsittely: Tietoja käsitellään palvelujen myyntiin, palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi tietoja käytetään mainontaan, markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yritys ja yrityksen osoitetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteri koostetaan asiakastiedoista ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä: Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia tai muuta markkinointia varten. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin (esim. salasanoin). Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa.