Tämä sivusto käyttää evästeitä
Asetukset

Prosip on yritysten kasvuun ja myynnin kehitykseen erikoistunut yritys.

Tarjoan pienten ja suurten yritysten käyttöön asiantuntevat palvelut, jotka keskittyvät myynnin tulosten kasvattamiseen ja kehittämiseen myynnin henkilöstön motivoinnin ja osaamisen kasvattamisen kautta.

Uutena palveluna tarjoan henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tueksi palautumisohjausta (Palautumisohjaaja®). Henkilökohtaisen kokemuksen kautta olen oivaltanut ja ymmärtänyt kuinka tärkeää riittävä palautuminen on ihmisen hyvinvoinnille ja tulokselliselle toiminnalle. Pienet teot, oivallukset ja ideat ovat suuressa roolissa niin myynnin kehitystyössä kuin palautumisessakin. Niiden järjestelmällisen käyttöönoton ja seurannan kautta voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia yrityksen toiminnassa.

Myyntiprojektityöskentely

Yritykseni Prosip tarjoaa räätälöityjä palveluita kaikenkokoisille yrityksille ympäri Suomen. Omaan pitkän kokemuksen käytännön myyntityöstä, joten tarjoan käyttöösi konkreettisia työkaluja myyntityön parantamiseen sekä asiakkuuksien hoitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. Olen konsultoinut tuloksekkaasti erilaisissa myyntiprojekteissa, kehitystehtävissä sekä myynnin/asiakkuuksien johto- ja esimiestehtävissä jo yli 15 vuoden ajan.

Tarjoamiini palveluihin sisältyvät muun muassa uusasiakashankinta, myynnin prosessien kehittäminen, asiakkuusjohtaminen sekä erilaiset konsultointipalvelut. Tehtäväni on auttaa yrityksiä onnistumaan myynnin tavoitteiden saavuttamisessa. Myyntityötä ja sen tuloksellisuutta kehittäessä haluan olla mukana konkreettisessa tekemisessä.

Palvelen asiakkaitani aina henkilökohtaisesti ja asiantuntemuksella, yrityksen tarpeita ja toiveita tarkoin kuunnellen. Teen sekä pienet että suuret projektit Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Hämeessä sekä sopimuksen mukaan maanlaajuisesti.

Arvot ja visio

Luottamus, rohkeus, tarkoitus ja vastuullisuus ovat keskeisiä asioita, kun puhutaan työn tuottavuudesta ja tuloksellisuudesta. Nämä ovat myös yritykseni arvoja ja ne ohjaavat työtäni ja toimintaani. Kommunikoin näitä arvoja asiakkailleni ja puhun niiden tärkeydestä toimivan ja tuloksekkaan työntekomallin rakentamisessa. Tukemalla asiakkaideni liiketoimintaa oivaltavin, kustannustehokkain ja asiakaslähtöisin palveluin, pyrin olemaan paras ja luotettava kumppani myynnin projekteissa ja kehitystehtävissä.

Monta syytä valita Prosip!

Uusasiakashankinnan vahva osaaja

Teen uusasiakashankinnan työt asiantuntevin ottein. Vuosien käytännön kokemus myyntityön saralta on vakiinnuttanut vahvan osaamiseni asiakashankinnassa. Tarjoan kustannustehokkaat ja toimivat palvelut pienille ja suurille yrityksille.

Kehitys ja konkreettiset toimenpiteet

Yrityksen myynnin ja sen prosessien kehittämisessä on tärkeää paneutua arkitekemiseen ja itse työnteon tasolla tapahtuviin toimiin sekä seurata ja tutkia niiden toimivuutta. Näin löydetään mahdolliset puutteet ja huomiota vaativat seikat, joiden pohjalta suunnitellaan käytännönläheiset ja oivaltavat ratkaisut.

Henkilökohtainen ja luotettava palvelu

Asiakkaani ovat yrityksiä, mutta teen töitä aina ihmisten kanssa. Haluan aidosti auttaa asiakkaitani ja tarjoan heille aina henkilökohtaista, vastuullista ja rehtiä palvelua. Tiiviit asiakassuhteet ja molemminpuolinen luottamus tekevät työnteosta mielekästä ja tehokasta.Tuloksellinen myyntityö on menestyksekkään yrityksen perusta. Prosip tarjoaa käytännön apua myyntityöhön ja varustaa yrityksesi konkreettisin työkaluin myynnin tehostamiseksi.

Tuloksellinen myyntityö on menestyksekkään yrityksen perusta.

Prosip tarjoaa käytännön apua myyntityöhön ja varustaa yrityksesi konkreettisin työkaluin myynnin tehostamiseksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!